Stoisz przed koniecznością napisania swojej pracy dyplomowej, nie masz czasu a może kompletnie nie wiesz, jak się do tego zabrać? Zdaj się na mnie! Przygotuję dla Ciebie konspekt do zatwierdzenia przez promotora, napiszę pracę, ponad to zapewniam bezpłatne poprawki, stały kontakt oraz niskie współczynniki podobieństwa w programie antyplagiatowym.

Prace są pisane językiem prawniczym, używanym w literaturze przedmiotu i akceptowanym przez uczelnie. Każda praca jest autorska, na wysokim poziomie merytorycznym i stylistycznym, pisana w oparciu o bogatą bibliografię. Niczego nie przepisuję i nie kopiuję!

Moja oferta obejmuje całą pracę składającą się z:

 • spisu treści
 • wstępu
 • zakończenia
 • części metodologino-teoretycznej
 • części badawczo-analitycznej
 • przypisów
 • bibliografii

Napisanie pracy zajmuje około miesiąca. Za nic nie płacisz z góry, jak w innych serwisach. U mnie płacisz, za każdy otrzymywany rozdział osobno. Wypełnij formularz i zapoznaj się ze szczegółami.

Anita

Przykłady realizowanych przeze mnie prac

 • Regulacje prawne dotyczące funkcjonowania stowarzyszeń w Polsce, 80 stron.
 • Kontrola gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy XYZ, 100 stron.
 • Wykonywanie władzy rodzicielskiej w świetle prawa rodzinnego, 80 stron.
 • Działalność administracji celnej w zakresie hazardu, 80 stron.
 • Wybrane problemy wykonania kary pozbawienia wolności w systemie polskiego prawa karnego, 50 stron.
 • Uprawnienia kontrolne Państwowej Inspekcji Pracy, 70 stron.
 • Burmistrz jako organ wykonawczy gminy na przykładzie gminy XXX, 60 stron.
 • Zadania oraz rola samorządu terytorialnego w realizacji polityki mieszkaniowej na przykładzie gminy miasta Koszalin w latach 2007-2011, 80 stron.
 • Umowa zlecenia jako umowa cywilnoprawna, 60 stron.
 • Obowiązek alimentacyjny w prawie polskim, 70 stron.
 • Ubezwłasnowolnienie w prawie polskim, 60 stron.
 • Umowa zlecenia jako umowa cywilnoprawna, 60 stron.
 • Status prawny osoby chorej psychicznie na gruncie prawa polskiego, 50 stron.
 • Kara dożywotniego pozbawienia wolności w świetle standardów europejskich, 90 stron.
 • Porwania dla okupu. Analiza prawno-kryminologiczna, 60 stron.
 • Niepoczytalność i poczytalność ograniczona w znacznym stopniu w Polskim Prawie Karnym, 70 stron.
 • Odpowiedzialność karna w ustawie o sporcie i ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych, 65 stron.
 • Policja wobec problemu przestępczości narkotykowej, 50 stron.
 • Podejmowanie pracy przez nieletnich – aspekt prawny, 55 stron.
 • Funkcjonowanie Trybunału Stanu w polskim systemie konstytucyjnym, 45 stron.
 • Ochrona przeciwpowodziowa jako zadanie użyteczności publicznej na przykładzie XYZ, 50 stron.
 • Prawa dziecka w kontekście Europejskiego Trybunału Konstytucyjnego, 65 stron.
 • Prawa dziecka w kontekście Europejskiego Trybunału Konstytucyjnego, 60 stron.
 • Świadczenia usług w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskie, 70 stron.
 • Prawo spadkowe w Polsce, 50 stron.
 • Problematyka porwania dla okupu w kontekście Polskiego Prawa Karnego, 65 stron.
 • Kara ograniczenia wolności, 50 stron.
 • Grzywna jako kara w Polskim Prawie Karnym, 90 stron.
 • Terminy dla stron w postępowaniu administracyjnym, 40 stron.
 • Przesłanki do rozwodu kontekście prawa rodzinnego, 50 stron.
 • Przestępstwo rozboju w kodeksie karnym, 50 stron.
 • Konstytucyjne uregulowania w zakresie prawa pracy, 60 stron.
 • Zadania organów samorządu terytorialnego w zarządzaniu kryzysowym, 65 stron.
 • Funkcjonowanie samorządu gminnego, 110 stron.
 • Syndyk masy upadłościowej jako organ postępowania upadłościowego, 70 stron.
 • Koszty postępowania cywilnego, 100 stron.
 • Prokuratura w postępowaniu administracyjnym, 50 stron.
 • Zawarcie ugody administracyjnej, 30 stron.
 • Podejmowanie działalności gospodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego, 70 stron.
 • Pozwolenie na budowę w świetle prawa budowlanego, 60 stron.